Content Workshops

Je wilt contentmarketing inzetten om je commerciële doelstellingen te realiseren. Maar welke boodschappen en contentformats gaan zorgen voor de beste leads?

Contentmarketing
Een contentmarketing workshop kan je helpen effectief kennis, kunde en ervaring in te zetten om commerciële relaties te ontwikkelen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inzetten van whitepapers, blogs en webinars om een interactieve dialoog met je ‘buyer persona’ op te starten en voort te zetten.

Tijdens de workshop gaan we in op het volledige besluitvormingsproces van jouw klanten rondom de investeringen van producten en diensten die jouw organisatie levert. Dat begint vroeg in de ‘buyer journey’, maar we brengen ook de volgende fases in kaart.

Formuleren van doelstellingen en doelgroepen
Voor een interactieve dialoog zijn content en media nodig. Content is de brandstof van marketing, en media de vlam die de brandstof ontsteekt. Om aan de slag te gaan kan RIFF je via een workshop helpen een antwoord te geven op de volgende vragen:

Aan wie (persona’s) moet wat (boodschappen), via welk format (blogs, whitepapers, webinars, etc..),
wanneer (fasering) en hoe (media) gecommuniceerd worden
met betrekking tot de investeringsvraagstukken in je dienstverlening?

De antwoorden hierop vormen vervolgens de basis voor de inzet van een contentmarketing programma. Een workshop van RIFF kent de volgende fasering:

  • Fase 1: Voorbereiding workshop
  • Fase 2: Workshop met alle stakeholders
  • Fase 3: Uitwerken resultaten en ontwikkelen adviezen
  • Fase 4: Bespreken adviezen en actieplan

Geen rapport maar een actieplan

Het bespreken van de adviezen resulteert in een concreet actieplan voor het komende kwartaal. Op basis van de input uit de workshop wordt duidelijk op welke thema’s je het beste in kunt spelen bij je key persona’s en welke contentformats daarvoor ontwikkeld moeten worden.