Conversie optimalisatie

Op basis waarvan maak jij beslissingen voor je website en zorg je dat een bezoeker een klant wordt? We weten allemaal globaal wel wie onze bezoekers zijn. Daardoor denken we dat we ook voor hen kunnen beslissen hoe onze website eruit moet zien. Maar is dat wel écht zo? Grote kans dat je teveel denkt vanuit het perspectief van je bedrijf. Met als risico dat je daardoor onvoldoende waarborgt dat je jouw bezoekers óók in hun (informatie)behoefte voorziet op jouw website. Dit maakt de kans dat ze jouw klant worden natuurlijk kleiner. Hartstikke zonde, want het is onnodig: met het juiste onderzoek is conversie optimalisatie een stuk dichterbij. RIFF helpt je hierbij met een team van ervaren CRO-specialisten. 

 

Wat is conversie optimalisatie?

Kort door de bocht is conversie optimalisatie, ook wel bekend als CRO of conversion optimization, het ervoor zorgen dat een bezoeker klant wordt. Maar eigenlijk dekt die term niet de lading voor het werk wat wij bij RIFF doen. Zo nemen we natuurlijk usability drempels weg zodat bezoekers eenvoudiger een bestelling of informatieaanvraag kunnen doen om de conversie te verhogen. Daarnaast doen we echter ook onderzoek naar wat je doelgroep bezig houdt. Want daar begint het uiteindelijk mee: wat motiveert mensen om een product te willen kopen, om dat product bij jou te kopen en waarom dreigen ze op het laatste moment af te haken?

Wanneer je deze vragen niet kunt beantwoorden is het bijna zinloos om verkeer naar je website te sturen. Want als ze (direct) afhaken is al je inzet voor niets geweest. Juist daarom is het belangrijk om naast het achterhalen wát je bezoeker doet ook het ‘waarom’ te achterhalen. Dus niet aan de slag op basis van onderbuikgevoel, maar met inzichten en data uit gebruikersonderzoeken.

 

Hoe draagt conversie optimalisatie bij aan mijn succes?

Voordat we kunnen optimaliseren is het nodig om onderzoek te doen. Hiervoor kiezen we de methode die het beste bij het probleem past en waarmee de kans het grootst is dat we de oorzaak achterhalen.

Door de verzamelde inzichten en data over het gedrag en de motivatie van je bezoeker ben je in staat om beter gefundeerde beslissingen te nemen over te maken aanpassingen. Je schiet niet meer met hagel, maar kunt veel gerichter aan de slag.

Uiteraard is het met deze inzichten alsnog nodig om een A/B test uit te voeren of nauwkeurig te monitoren wat de impact van een wijziging op je KPI’s is. Maar de kans dat je succes hebt is vele malen groter dan wanneer je bijvoorbeeld je concurrent kopieert of gewoon je eigen voorkeur voor een aanpassing doorvoert. Een typisch geval van meten is weten.

 

Van expert review tot A/B testen en customer journeys

Binnen onze dienst conversie optimalisatie bieden we verschillende diensten om de customer journey van jouw klant te achterhalen en de conversie te verhogen. Onderstaand een greep uit onze diensten. 

Expert review

In een expert review maken we gebruik van bestaande usability heuristieken om je te adviseren hoe je jouw website moet indelen. Richtlijnen die gevolgd dienen te worden om te zorgen dat de basis van je website goed staat en zoveel mogelijk voldoet aan de verwachtingen die internetgebruikers tegenwoordig hebben. Het resultaat is een adviesrapport met de belangrijkste zaken op een rij waarmee jij direct je website kunt verbeteren.

Webinteractieonderzoek

Met behulp van tools als Hotjar kunnen we achterhalen waar bezoekers klikken, hoever ze scrollen en hoe ze op en tussen pagina’s navigeren. Dit geeft waardevolle inzichten over de plaatsing van de diverse elementen en helpt te achterhalen waar de bezoeker problemen ervaart. Zo krijg je direct inzicht in welke zaken je dient op te lossen.

Onsite surveys

Surveys die we op je website tonen aan (afhakende) bezoekers helpen te begrijpen waarom ze bepaalde acties ondernemen. Waar veel mensen denken dat niemand dergelijke surveys invult is het tegendeel waar. Het is vaak relatief eenvoudig om binnen korte tijd directe feedback te verzamelen. Omdat dit van échte bezoekers komt is dit extra waardevol.

Customer journey onderzoek

Om klanten beter door het koopproces te begeleiden is inzicht in de customer journey onmisbaar. Daarom gaan onze conversie specialisten in gesprek met jouw doelgroep. Zo achterhalen we zaken zoals de motivatie om jouw product te kopen, tegen welke problemen zij in het proces van oriëntatie tot aankoop aanlopen en welke kanalen (touch points) zij gebruiken.

Zo brengen we in kaart hoe de klantreis eruit ziet en leveren we informatie waarmee jij je campagnes en website beter inricht. Daarnaast bieden deze nieuwe inzichten een goede basis om beslissingen te nemen over je (online) marketing inzet.

Eyetracking onderzoek

We hebben een professioneel UX lab waar we regelmatig websites onder de loep nemen tijdens gebruikerstesten. Hierbij laten we zowel op desktop als op mobiel potentiële klanten jouw website doorlopen aan de hand van scenario’s. Op die manier kunnen we specifieke onderdelen of juist je hele site testen en achterhalen we altijd onverwachte problemen. Nuttige informatie waarmee je obstakels binnen je website op kunt lossen en je conversie verhogen.

A/B testen

Op basis van de inzichten die we verzamelen uit de diverse onderzoeken kunnen we heel gericht gaan testen wat wel of juist niet werkt. Met goed gefundeerde hypotheses testen en analyseren we aanpassingen op de site. Hierdoor weet je zeker dat je uiteindelijk de aanpassing doorvoert die het meeste rendement heeft.

 

Vraag het onze conversie specialist

Het is belangrijk om je te realiseren dat conversie optimalisatie eigenlijk nooit ophoudt. De markt is altijd in beweging, waardoor ook jij moet blijven werken aan je site om je klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is een continu proces van onderzoeken en verbeteren. En daar helpen wij je graag bij.

Wil jij weten waarom jouw bezoekers niet converteren en de conversie verhogen? Neem dan contact op met onze conversie specialist. We helpen graag bij het oplossen van je vraag.