Advertising externe marktplaatsen

Adverteren op Marktplaats

Online adverteren kent vele verschillende mogelijkheden, zo ook het adverteren op Marktplaats. Sinds de oprichting van Marktplaats in 1999 is het uitgegroeid tot één van de best bezochte websites van Nederland met ruim zes miljoen unieke maandelijkse bezoekers. En ook jouw doelgroep kan hiertussen zitten, op zoek naar interessante aanbiedingen en koopjes.

Admarkt: hét online platform voor zakelijk adverteren

Admarkt is het online platform voor zakelijk adverteren op Marktplaats. Het werkt met een vergelijkbaar advertentiesysteem als Google AdWords. Een groot voordeel van Marktplaats adverteren is dat bezoekers van Marktplaats een koopintentie hebben. En dit geldt niet voor iedereen die zoekt via Google. Adverteren op Marktplaats kan een goede aanvulling zijn voor de online marketingstrategie van jouw bedrijf en hierbij kan RIFF jou helpen. Onze SEA specialisten zijn graag betrokken bij het opzetten en  optimaliseren van jouw Admarkt advertenties.

Adverteren op Beslist

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je werkelijk alles kunt vinden: van bankstellen en trampolines tot flatscreens. Op Beslist kun je producten, prijzen en webshops met elkaar vergelijken en op deze manier bepalen waar je het product het beste kunt kopen. Het grote voordeel van Beslist is dat je uitsluitend te maken hebt met aankoopgerichte bezoekers en dat de kosten vaak lager liggen dan bij Google Adwords, waardoor adverteren op Beslist erg interessant kan zijn.

Wij helpen je Beslist met adverteren

Bij RIFF Digital Marketing helpen we u graag met het uitzoeken van jouw mogelijkheden op Beslist en het daadwerkelijke adverteren. Wij kunnen de producten aanleveren middels een productfeed en deze feed optimaliseren om zo het rendement uit Beslist te vergroten. En natuurlijk wil je graag weten wat adverteren op Beslist je oplevert. Dit kan gemeten worden aan hand van url tagging in Google Analytics.