Een online marketing strategie is essentieel om een organisatie richting te bieden in de wirwar van online kanalen en mogelijkheden. Met een online strategie definieer je haalbare doelen die binnen de organisatiekaders optimaal bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Maar welke kanalen en aanpak bieden de meeste kansen voor jouw organisatie? Daar is RIFF voor. Onze online business consultants weten precies welk kanaal voor welke doelgroep ingezet kan worden en met welke boodschap. Ben je van plan om jouw online activiteiten naar een volgend niveau te tillen? Dan helpt RIFF je graag met een slimme en doordachte online strategie op maat!

 

Wat is een online strategie?

Een online strategie beschrijft de visie op de rol van online voor jouw bedrijfsvoering en de strategische doelstellingen. Een belangrijke houvast in de continu veranderende online marketing wereld die je helpt om de juiste keuzes te maken voor de korte én lange termijn. Want iets doen ‘omdat iedereen het doet’, is zelden de juiste keuze. Je wilt tenslotte dat je budget zo rendabel en gericht mogelijk wordt ingezet. Relevantie is het sleutelwoord.

De online marketing strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Visie organisatie op online
 • Strategische online doelstellingen
 • Keuze in primaire doelgroep, boodschap en kanalenmix
 • KPI’s en targets

De strategie geeft hierbij de kaders aan en dient rekening te houden met zaken zoals de doelgroep, concurrentie, markt en mogelijkheden en beperkingen van eigen resources. Deze resources kunnen zowel financieel, organisatorisch als systeemtechnisch zijn.

Zo helpt een internet marketing strategie je om kanalen en mediavormen zodanig in te zetten dat deze optimaal bij je bedrijfsdoelstellingen aansluiten.

 

Hoe draagt een online strategie bij aan mijn succes?

Nog te vaak zien wij organisaties die online activiteiten simpelweg baseren op een marketing budget uit de begroting zonder dat de ROI duidelijk gedefinieerd wordt. Met het definiëren van een online strategie til je de online activiteiten naar een hoger niveau door duidelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Hierdoor is online niet langer slechts een communicatie-instrument, maar een volwaardig kanaal gebaseerd op reële doelen en verwachtingen. Zo creëer je duidelijkheid, draagvlak en een helder overzicht waarin kanalen meetbaar zijn en elkaar  versterken.

 

De voordelen van een online marketing strategie

Een heldere online marketing strategie biedt dus diverse voordelen. Onderstaand de belangrijkste op een rij:

 • Biedt kaders voor de online activiteiten
 • Verhoogt de acceptatie van online in een organisatie
 • Verbetert effectiviteit door duidelijkheid in doelen
 • Definieert heldere benodigde acties en consequenties voor de organisatie
 • Geeft inzicht in de ROI

Bij RIFF creëren we een strategie die naadloos aansluit op de unieke situatie, ambities en doelgroepen van jouw bedrijf. Hierbij werken we volgens een schaalbaar proces en vertalen we jouw verwachtingen, visie en doelstellingen naar een heldere online strategie met meetbare resultaten.

 

Van online strategie tot operationeel plan

RIFF helpt je bij het behalen van jouw online doelen en biedt hier een maatwerk aanpak voor elke fase van de customer journey van jouw klant. Een intensief proces waarbij we onderstaande stappen doorlopen.

Fase 1: situatie analyse

Weten waar je staat is essentieel om de juiste koers te varen. Daarom starten we een strategisch traject met een analysefase waarbij we zowel de markt als jouw eigen bedrijf in kaart brengen. Zo bespreken we interne factoren zoals:

 • De productmarktcombinaties
 • USP’s
 • De huidige marketingactiviteiten
 • De daadkracht van de eigen organisatie in de vorm van resources en systemen

Daarnaast analyseren we externe factoren zoals de markt, doelgroep en concurrenten. Zo schetsen we een totaalbeeld, de zogenaamde IST situatie. Deze fase geeft ook een eerste inzicht in de gewenste situatie door een analyse van de marketing en/of bedrijfsplannen. Waardevolle informatie die als input dient voor het strategische plan en het definiëren van de visie en strategische online doelstellingen.

Fase 2: definitie online strategie

Op basis van de resultaten uit de analyse bepalen we de strategie. Hierbij kijken we onder andere naar de visie op online, online doelstellingen, primaire en secundaire doelgroepen en het primaire verdienmodel. We bepalen dus welke strategische aanpak bij jouw organisatie past, hoe we dit gaan realiseren en hoe we het succes meten. Met andere woorden: wat is de SOLL situatie waar we naartoe werken? De gedefinieerde online strategie dient vervolgens als input voor de verdere tactische en operationele acties en projecten.

 Fase 3: customer journey

Binnen zowel de strategie als uitvoering is kennis van de doelgroep onmisbaar. Daarom creëren we waar nodig inzicht door middel van gebruikersonderzoek. Zo brengen we de customer journey van jouw klant in kaart en weten we welke actie, via welk kanaal en met welke boodschap gecommuniceerd moet worden. Na het doelgroeponderzoek weet je wie je doelgroepen zijn, met welke (informatie)behoefte ze zitten en hoe je ze optimaal bereikt.

Fase 4: tactisch plan

In het tactisch plan leggen we de kanalen, middelen en boodschap vast die het beste aansluit bij de ambities en online doelstellingen. Hierin staan vraagstukken centraal zoals:

 • Hoe kunnen we elk kanaal op de meest effectieve wijze inzetten
 • Hoe zorgen we voor optimale synergie tussen de kanalen?
 • Welke budgetten zijn nodig?
 • Op welke KPI’s sturen we de activiteiten?

Daarnaast bevat het plan ook een overzicht van projecten. Projecten die puur betrekking hebben op vindbaarheid of gebruiksvriendelijkheid, maar ook projecten die de daadkracht van de organisatie verbeteren door middel van trainingen of tool implementatie.

Fase 5: operationeel plan

Voor elk van de projecten creëren we een helder overzicht waarin de tactische plannen per expertise zijn vertaald naar operationele acties. Zo maken we acties concreet en weten betrokken partijen direct welke acties nodig zijn om de strategische doelstellingen te behalen.

Fase 6: online marketing plan

In de laatste fase voegen we alle vergaarde informatie samen tot een strategisch online marketing plan. Dit plan biedt de handvaten om de online activiteiten uit te voeren die de ambities van jouw organisatie realiseert. Ongeacht de omvang van dit plan, bestaat een online marketing plan altijd uit de volgende onderdelen:

 • Online doelstellingen & KPI’s
 • Primaire doelgroep
 • USP’s
 • Roadmap met projecten en acties

Zo leveren we een overzichtelijk en werkbaar plan op waarin jouw online ambities centraal staan en waarmee jij of onze specialisten direct aan de slag kunnen. Een stevige basis voor duurzaam online succes!

 

Vraag het onze online business consultants

Benieuwd hoe RIFF je kan helpen bij het definiëren van een concreet online marketing plan? Neem dan vrijblijvend contact met onze online business consultants op, we vertellen je graag meer.