13 manieren waarop Affiliate Marketing geld kost

Redactie
Affiliate Marketing is een zeer interessante vorm van adverteren. Je betaalt als adverteerder namelijk alleen als daar een prestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld als een affiliate een lead of sale aanbrengt. Echter bestaan er vele affiliates onder wie ook creatieve en slimme die geld weten te verdienen aan een affiliateprogramma zonder dat ze, bewust of onbewust, echt extra omzet genereren. Hieronder 13 voorbeelden.

1. Keyword buying in Google

Affiliates kopen bezoekers in via Google Adwords en leiden deze bezoekers rechtstreeks door naar je site. Ze adverteren daarbij op de meest interessante zoektermen en pakken zo de krenten uit de pap. Ze drukken daarbij je eigen advertenties weg en ‘kapen’ zo goedkope omzet die je via het affiliate programma vervolgens duurder moet afrekenen. Het meest interessant is het inkopen op de merknaam van de adverteerder. Die merknaam converteert goed en kost weinig om op in te kopen. De meeste adverteerders hanteren dan ook al een strict keyword policy. Echter blijven er vaak affiliates die toch blijven adverteren, bijvoorbeeld op tijden (’s nachts) wanneer het minder wordt opgemerkt.

2. Probeer het anders eens in Yahoo

Vaak hanteren adverteerders dus een keyword policy voor hun affiliate marketingcampagne. Soms wordt zelfs expliciet genoemd dat niet geadverteerd mag worden op de merknaam in Google. Voor gehaaide keyword buyers is dat een mooie reden om juist wel te adverteren in andere netwerken, denk aan Yahoo, waar ze vervolgens vrolijk op de merknaam adverteren.

3. Strooien met cookies

Heb je als affiliate een site met veel bezoekers, dan kun je als ongemerkt bij al die bezoekers ‘cookies’ wegzetten. Die cookies registreren namelijk of je een verkoop aan een adverteerder hebt aangedragen. Als je sites van grote adverteerders, denk aan bol.com of wehkamp automatisch opent op je site, schrijf je dus heel veel cookies weg. De kans is groot dat een aantal mensen die op je site zijn geweest ook wel eens wat bij bol.com of wehkamp gaan kopen. Uiteraard staat dit los van het bezoek van de site van de cookie-dropper, maar die verdient er wel leuk aan omdat hij via zijn cookie de sale kan claimen.

4. Iedereen een taart?

Ieder advertentie netwerk werkt met zijn eigen cookies. Zo zal elk affiliate netwerk en elk ander advertentienetwerk zijn eigen cookies wegzetten. Ieder netwerk zal dus ook claimen dat zij een verkoop hebben aangebracht als er een cookie is geplaatst. Het kan echter zijn dat een bezoeker via meerdere sites bij een adverteerder is uitgekomen en dus dat cookies van meerdere netwerken zijn geplaatst. Een sale wordt zo tegelijk toegekend aan bijvoorbeeld Affiliate netwerk A, Google Adwords, Affiliate netwerk B. Gevolg een sale wordt ook drie keer ‘uitbetaald’ wordt toegekend. De advertentiekosten worden daardoor naar verhouding te groot. Een cookie policy beleid is dan van belang. Vraag is alleen wie welk deel van de taart krijgt. Vaak wordt een ‘last cookie counts policy’ gehanteerd waarbij de sale wordt toegekend aan het netwerk dat als laatste de sale heeft aangebracht.

5. Coupons die niet bestaan

Coupon codes zijn in opkomst. Met een coupon krijgt iemand korting op je site als een couponcode wordt opgegeven. Affiliates die coupons voor je weggeven kunnen je omzet op je site zo stimuleren. Maar pas op! Veel consumenten gaan via Google op zoek naar coupon codes als ze vlak voor hun bestelmoment zien dat als een bedrijf waar ze iets willen bestellen de optie geeft om een couponcodes op te geven. Vervolgens tikken ze op Google de naam in van je bedrijf in combinatie met bijvoorbeeld ‘coupon’. Couponsites zorgen dat ze daar hoog op ranken. Vervolgens gevens ze vaak geen coupon weg, maar wel een linkje terug naar de site. Zo weten ze vlak voor de aankoop een cookie te plaatsen en daarmee een sale te claimen. Kortom, omzet die je al gehad zou hebben, mag je nu nog even aan de couponsite afrekenen.

6. Leuke quiz

Feitelijk een vorm van cookie dropping. Zet een quiz op en laat mensen voor antwoorden op de vragen de sites afgaan van adverteerders waar ze het antwoord op de quiz vragen kunnen vinden. Iemand wordt zo langs allerlei sites gestuurd en bouwt de nodige cookies op zijn computer op. Geheid dat iemand later bij die shops toevallig ook wat koopt. De organisator van de quiz vult zijn zakken.

7. Agressieve MSN methoden

Sommige methoden leveren mogelijk wel omzet op, maar zijn zo agressief dat ze je bedrijf vooral reputatieschade berokkenen. Een voorbeeld is een MSN campagne voor ringtones. Op MSN krijgt iemand de vraag of hij of zij een gratis ringtone wil ontvangen. Vervolgens wordt je hele adresbestand uitgelezen en ontvangen ook al je vrienden weer een dergelijk aanbod. Dit werkt zeer viraal en zeer krachtig. Echter de methode is zo bedenkelijk dat zelfs ringtoneboeren (die vaak niet zo naar hun reputatie kijken) deze methode als schadelijk ervaren.

8. Typo domein kapers

Veel mensen tikken in de browser of via Google de naam van een website in om naar een site te gaan. Daarbij maken ze spel- en typefouten. Het beschikken over een domeinnaam met een veelvoorkomende type- of spelfout is voor affiliates dus geld waard. De consument komt eerst op hun site en ze worden meteen of indirect doorgeleid naar de site van de adverteerder. De consument was uiteindelijk vast wel op die site uitgekomen, Google geeft ook suggesties bij typefouten, dus de omzet die de affiliate binnenhaalt is doorgaans geen extra of anders gemiste omzet.

9. Misleidende advertentiepraktijken

Affiliates maken zich soms schuldig aan misleidende manieren van adverteren waarbij ze claims of beloftes maken met betrekking tot een product of dienst die in zijn geheel onwaar of zwaar overdreven zijn. Op deze manier lokken zij bezoekers naar sites van adverteerders met verkeerde verwachtingen en alle gevolgen van dien.

10. Tweet capture sites

Een andere manier van fraude is het scrapen van coupon Tweets. Affiliates verzamelen coupon tweets of exclusieve aanbiedingen van andere affiliates, welke vervolgens gebruikt worden op site(s) waarbij de links voorzien worden van een eigen affiliate ID.

11. Klikfraude

Affiliate marketing kent een aantal vergoedingsmodellen, o.a. ook de vergoeding per klik of unieke bezoeker. Hoewel dit in principe niet onder de noemer affiliate marketing in z’n zuiverste vorm valt, werken de meeste affiliate netwerken voor sommige adverteerders toch ook met een klikvergoeding. Bij een vergoeding per klik ligt het gevaar van klikfraude op de loer. Klikfraude is zeker sinds de start van Google Adsense de laatste jaren een actueel onderwerp geworden.

Een manier om klikfraude binnen affiliiate marketing in te dammen is het koppelen van een klikvergoeding aan een salespercentage. Een affiliate heeft dan alleen recht op een klikvergoeding bij een minimum percentage aan sales. Op deze manier werken sommige affiliate netwerken al en de verwachting is dat in de toekomst alle affiliate netwerken op deze manier zullen gaan werken

12. Gebruik van SPAM

Het gebruik van misleidende en/of ongewenste e-mail, berichten, nieuwsgroep of postings en ander soortgelijke technieken die bekend staan als SPAM worden ook vaak ingezet door affiliates. Deze manier van werken kan een adverteerder dus een hoop schade berokkenen en voor een enorme negatieve publiciteit zorgen.

13. Fraude door spyware

Er zijn frauderende affiliates die gebruik (of beter gezegd misbruik) maken van bepaaldevormen van spyware. Een veel gebruikte manier van spyware verspreiding is het aanbieden van veelal gratis software, ook wel ‘freeware’ of ‘shareware’ genoemd. Aan deze programma’s wordt dan spyware gekoppeld die vervolgens op de PC van de gebruiker wordt geïnstalleerd.

Een andere methode van infectering met spyware is via het bezoeken van bepaalde websites (‘drive-by downloads’). De spyware wordt dan zo ingesteld dat affiliates onterecht affiliate commissie opstrijken van een merchant. Dit doen ze op de volgende manieren:

  • ‘Direct type ins’: Een bezoeker typt zelf de URL in van een webshop zonder überhaupt op een affiliate link geklikt te hebben. Zonder dat de internetgebruiker het in de gaten heeft zorgt de spyware ervoor dat de URL verandert in een affiliate URL.
  • Een bezoeker klikt op een van de organische zoekresultaten in Google. Het spyware programma zorgt er vervolgens voor dat de link als een affiliate link wordt geregistreerd.
  • Een bezoeker klikt op een paid search advertentie, bijvoorbeeld Adwords. De adverteerder betaalt in dit geval ook een clickfee aan Google. Het spyware programma zorgt er vervolgens voor dat de link als een affiliate link wordt geregistreerd waardoor de frauderende affiliate commissie opstrijkt en de adverteerder op deze manier 2x voor de geleverde traffic betaalt!
  • ‘Cookie overwriting’: een internetgebruiker klikt op een affiliate link van een bonafide affiliate. Het spyware programma zorgt er voor dat de affiliate link door de affiliate link van de malafide affiliate wordt overschreven. Zo wordt dus ook de commissie op het account van de malafide affiliate bijgeschreven.

Al met al zijn er dus vele uitwassen van affiliate marketing die je onterecht geld kosten. Het is dus zaak op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen en waar nodig maatregelen te treffen.