België online: de stand van zaken

Hoe staat België er eigenlijk voor wat betreft Online Marketing en het Internetgebruik? In het kader van mijn afstudeerscriptie ben ik bezig met deze vraag. Tijdens de DMF beurs in Brussel ben ik op zoek gegaan naar de informatie om deze vraag te beantwoorden. Hieronder mijn bevindingen.

Internetgebruik

De afgelopen jaren is zowel het aantal internetgebruikers als het aantal dagelijkse gebruikers in België geleidelijk toegenomen.Volgens het onderzoek ‘Plurimedia Merken-Producten’ (PMP van het CIM uit 2008) vertegenwoordigen de internetgebruikers in België ongeveer 64% van de Belgische bevolking (van 12 jaar of ouder) die zich met regelmaat op het Internet bevinden. Daarnaast zeggen 5,7 miljoen Belgen het Internet dagelijks te gebruiken.

Een jaar eerder kwam uit dit zelfde onderzoek naar voren dat de internetgebruikers in België  61% van de Belgische bevolking vertegenwoordigen (van 12 jaar en ouder) en dat 4,2 miljoen Belgen zich dagelijks op het Internet begaven.

Van alle dagelijkse internetgebruikers in 2008 is 54% Nederlandstalig en 46% Franstalig. Daarnaast bevinden zich onder de  dagelijkse internetgebruikers relatief meer mannen dan vrouwen. 58% van de mannen gebruikt dagelijks het Internet en bij de vrouwen is dit slechts 44%.

Online budgetten

Naast de toename in het Internetgebruik is er ook een toename te zien in de Online reclame bestedingen in België. Eerder dit jaar kwam het IAB Europe met de ‘AdEx 2008’ studie waarin de online reclamebestedingen van Europa in kaart zijn gebracht.

Uit deze studie bleek dat de totale online reclame bestedingen in 2008 zijn gestegen met 21% naar € 286 miljoen t.o.v. 2007. Dit is met slechts 10,4 % van de totale media bestedingen, nog relatief laag als je dit vergelijkt met Nederland waarbij dit percentage al tegen de 20 % zit.

De gemiddelde groei van de Online reclame bestedingen in Europa t.o.v. 2007 bedroeg 20%. België lag hiermee dus met 1% boven het Europees gemiddelde.

De online bestedingen kunnen worden verdeeld in 4 categorieën, namelijk:

  • Search (€ 94,6 miljoen)
  • Display (€ 77,2 miljoen)
  • Classifieds (€ 108,1 miljoen)
  • Email (€ 6.4 miljoen)

Als je de Belgische verdeling gaat vergelijken met het Europees gemiddelde dan blijkt het grote verschil te zitten in ‘Search’ en ‘Classifieds’ (Betaalde bedrijfs- /of product vermeldingen op online platforms) ten opzichte van de rest van Europa waar ‘Search’ gemiddeld goed is voor 43% van de Online bestedingen. Voor ‘Classifieds’ telt dit percentage 26%.

De online bestedingen aan ‘Search’ waren in België in 2007 al met 30% gestegen t.o.v. 2006. Toen werd in België € 56 miljoen aan ‘Search’ besteed . In 2007 steeg dit naar € 73 miljoen en vorig jaar steeg dit eveneens met 30% naar € 95 miljoen wat goed is voor 33% van de totale online reclame bestedingen 2008.

Verschillende cijfers

Opmerkelijk is, dat het IAB België zelf in samenwerking met MediaH ook onderzoek heeft gedaan naar het Medialandschap en met andere cijfers naar buiten kwam. Op basis dit onderzoek constateerde het IAB België dat de totale online reclamebestedingen € 96,7 miljoen bedroeg in 2008 met een groei van 24,5% t.o.v. van 2007. Uiteraard zagen zij ook een andere verdeling van het Online reclame budget, namelijk:

  • Display 71.4 %
  • Search 14.9 %
  • Content Integration 6.5 %
  • Email 5,8 %
  • Nieuwsbrief 0,9 %
  • Overige 0,5 %

Deze percentages wijken nogal af van de cijfers uit het rapport van het IAB Europe en dit maakt geheel niet echt duidelijker. Volgens het magazine ‘Inside digital media’ heeft dit te maken met de verschillende methodes en waarderingen die worden gebruikt.

“10 before 10”

Wanneer we uitgaan van de Online reclamebestedingen uit het rapport van het IAB Europe, dan zou een van de doelstellingen van het IAB al bijna zijn bereikt. Namelijk, waar de online reclamebestedingen in 10 Europese landen minimaal 10% van de totale reclamebestedingen zouden bedragen in het jaar 2010.  België zou dan met percentage van 10,4%, een van de negen landen zijn die de magische 10% voorbij zijn gegaan.

Uiteraard zijn er nog veel meer cijfers bekend die te maken hebben met het Online landschap in België. Aanvullingen zijn daarom dan ook meer dan welkom…