Geavanceerde segmenten en filters in Google Analytics

Redactie
De belangrijkste vraag voor het gebruik van Google Analytics is: wat doe je met de data? Data is echt maar data. Het gaat erom wat je met de data kunt. En hoewel deze vraag al vele malen is gesteld is het antwoord nooit hetzelfde. Elke onderneming is ook anders. De kunst is om de juiste antwoorden te vinden op de juiste vragen.

Google Analytics biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo zijn er de rapporten die standaard in analytics te vinden zijn en antwoord geven op de vragen: wie zijn mijn bezoekers (Bezoekers), waar komen ze vandaan (Verkeersbronnen), wat doen ze op de site (Inhoud) en doen ze wat ik wil dat ze doen (Doelen & E-commerce). Deze rapporten geven al de benodigde inzichten over je bezoekers en hoe de site wordt gebruikt. Wil je meer weten? Maak dan gebruik van de geavanceerde segmenten en filters.

Geavanceerde segmenten en filters worden aangemaakt om een stukje data snel in te zien. Zo vertegenwoordigen zij een bepaald deel van je bezoek wat je juist wel of juist niet wilt zien. Ze kunnen worden opgeslagen in de Google Analytics account en kunnen worden toegepast op elk profiel.

Voldoe je aan de voorwaarden?

Een segment is een deel van je bezoek met specifieke kenmerken. Deze kenmerken worden gedefinieerd met ‘en’- of ‘of’ verklaringen op basis van statistieken die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een segment kan op deze manier snel informatie verschaffen over bezoekers van jouw site die voldoen aan deze gestelde voorwaarden.

Google Analytics biedt een aantal standaardsegmenten, zoals ’bezoeken met transacties’,

of ‘terugkerende bezoekers’, welke enkel verkeer laten zien wat aan deze voorwaarden voldoet.

Met behulp van deze segmenten kan snel in kaart worden gebracht hoe ‘bezoekers met transacties’ of ‘terugkerende bezoekers’ zich gedragen ten opzichte van ‘alle bezoeken’ bijvoorbeeld.

Niet alleen kunnen deze standaardsegmenten worden toegepast, Google Analytics biedt ook de mogelijkheid om zelf segmenten (tot maximaal 100) aan te maken. Dit zorgt voor zeer interessante mogelijkheden.

Afhankelijk van de vraagstelling die vooraf gaat aan het instellen van een segment krijgt een segment invulling. Een voorbeeld:

Vraagstelling: welke bezoekers plaatsen een bestelling bij het 1e bezoek?

Vragen die met dit segment beantwoord kunnen worden zijn onder andere:

  • Welke producten bestellen bezoekers bij 1 bezoek ?
  • Wat is de gemiddelde orderwaarde van deze bestellingen?
  • Waar komen deze bezoekers vandaan, van welke bron?

Vervolgens kan bijvoorbeeld worden bepaald of geïnvesteerd wordt in een verkeersbron, of bepaalde producten extra onder de aandacht worden gebracht of dat de gemiddelde orderwaarde wellicht verhoogd kan worden. Informatie met behulp van geavanceerde segmenten kan op deze manier veel inzicht geven. Zo kan Google Analytics direct bijdragen aan het optimaliseren van jouw marketingactiviteiten.

Hoor je er bij of niet?

Naast geavanceerde segmenten kunnen er filters worden ingesteld. Ook filters zorgen ervoor dat een deel van de data zichtbaar is. Het belangrijkste verschil met een geavanceerd segment is dat er data wordt verwijderd uit het profiel waarin de filter staat. Om deze reden wordt voor het instellen van een filter een nieuw profiel aangemaakt zodat geen data verloren kan gaan.

Google Analytics biedt verschillende mogelijkheden voor het instellen van een filter. Zo kan een ‘vooraf gedefinieerd filter’ worden ingesteld, zoals het uitsluiten van intern verkeer met behulp van het IP adres, of een ‘aangepast filter’, zoals het uitsluiten van verkeer van Google. In dit profiel wordt vervolgens enkel data getoond van alle bronnen behalve Google.

Door aangepaste filters in te stellen wordt in dat profiel enkel data getoond wat volgens de filter behouden moet blijven. Dit profiel geeft dan snel inzicht in dat specifieke verkeer. Kortom, een segment kan worden toegepast in elke profiel en laat een deel van je bezoek snel zien. Een filter laat een selectie gegevens zien waarbij de overige data niet behouden blijft.

In een gefilterd profiel kan vervolgens weer een segment worden aangemaakt, wat weer een deel van deze gefilterde data laat zien.

Conclusie

Geavanceerde segmenten en filters kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van bezoek en gedrag van dit bezoek. Door de informatie op de juiste wijze te gebruiken kunnen campagnes worden geëvalueerd, concrete actiepunten worden geformuleerd en plannen worden gemaakt om activiteiten te sturen. Wat wil jij weten van de data?