Gegevens markeren via Data Highlighter

Esther de Pooter
Websites maken de laatste tijd steeds vaker gebruik van gestructureerde gegevens om relevante zoekresultaten te tonen, zoals Rich Snippets.  Tot voor kort was de enige mogelijkheid deze gegevens te markeren in de code van je website.  Deze methode zal niet voor iedereen fijn werken, omdat er nogal wat technische kennis bij komt kijken. In dit blog ga ik het hebben over een tool van Google waarmee je eenvoudig data kunt opmaken: de Data Highlighter.  Allereerst ga ik het hebben over wat Google zelf zegt over Data Highligter. Op basis van deze instructies heb ik de tool toegepast voor Workmassage.

Sinds kort is de Data Highlighter in het Nederlands beschikbaar en hiermee kan je eenvoudig gestructureerde gegevens over evenementen, zoals festivals, open dagen en concerten markeren. De komende maanden zullen er meer gegevenstypen ingevoerd kunnen worden via de Data Highlighter.

Voor één opgemaakt evenement per pagina, kan je zoekresultaat er als volgt uit zien in Google:

opgemaakt evenement per pagina

Je kunt ook meerdere evenementen opmaken met Rich Snippets, je website kan er dan als volgt uit zien in Google:

meerdere evenementen per pagina

Richtlijnen Data Highlighter

Google heeft een aantal vereiste gegevens opgesteld voor het gebruik van de Data Highlighter, deze worden hieronder in het schema vetgedrukt weergegeven.  Wanneer er gegevens ontbreken maar ook wanneer Data Highlighter weinig vertrouwen heeft in de getagde gegevens, wordt een waarschuwingspictogram weergegeven. Deze gegevens zullen nog wel beschikbaar worden gesteld voor Google, echter kunnen zoekresultaten mogelijk niet worden weergegeven als rich snippets.

Evenementenschema

Eigenschap Beschrijving
name De naam van het evenement.
date  De datum, datum en tijd of periode van het evenement. Zie Datums taggen voor informatie over het taggen van datums.Hier volgen enkele voorbeelden van tags die Data Highlighter herkent:

 • Een enkelvoudige datum. Data Highlighter herkent bijvoorbeeld de volgende tags:
  • Juni 4, 2012
  • 4 juni 2012
  • 6/4/12 – Data Highlighter herkent ook andere scheidingstekens en jaartallen met vier cijfers, zoals 4-6-2012. Wanneer numerieke datums onduidelijk zijn, gaat Data Highlighter er vanuit dat het eerste getal de maand is. 6/4/12 wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 4 juni 2012, terwijl 13/4/12 wordt geïnterpreteerd als 13 april 2012 (omdat er maar 12 maanden zijn).

U kunt meerdere datums taggen op een pagina. Als u bijvoorbeeld 4 juni 2012 en 6 juni 2012 tagt, gaat Data Highlighter er vanuit dat het evenement twee keer plaatsvindt: één keer op 4 juni en één keer op 6 juni.

 • Een aaneengesloten periode. Bijvoorbeeld 4-7 juni 2012
  Data Highlighter verwacht een koppelteken (-) tussen de eerste en laatste dag.
 • Datums met tijden. Data Highlighter herkent bijvoorbeeld de volgende tags:
  • 4 juni 2012 3pm – een tijd gevolgd door am of pm. Data Highlighter gebruikt gangbare kantooruren om tijden te interpreteren die niet worden gevolgd door am of pm. 11 wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 11 uur ’s morgens en 2 wordt geïnterpreteerd als 2 uur ’s middags.
  • 4 juni 2012 15:00 – 24-uurs klok
  • 4 juni 2012 3pm EST of  4 juni 2012 3pm -5:00 – tijden met een tijdzone of met een UTC-/GMT-verschuiving.
  • 4 juni 2012 2-3pm of  4-5 juni 2012 2-3pm – tijdsperioden met of zonder datumbereik.
 • Datums in afzonderlijke delen.U kunt de optie voor geavanceerde tagging gebruiken zodat Data Highlighter de volgende afzonderlijke tags herkent als datum:
  • Dag: Dinsdag 4 juni Jaar: 2013
  • 4 juni | Tijd: 7:30pm-9:30pm en 2012

Data Highlighter herkent geen datumbereiken die zijn opgesplitst in meerdere tags. Data Highlighter herkent de volgende tags bijvoorbeeld niet als geldige datum:

 • 4-5 juni en 2012
location (place) De locatie van het evenement, opgegeven als twee afzonderlijke subeigenschappen:

Eigenschap Beschrijving
venue (name) De naam van de locatie.
address (PostalAddress) Het adres van de locatie waar het evenement plaatsvindt.
image Een afbeelding die het evenement beschrijft. U kunt meerdere afbeeldingen taggen.
official URL (url) De URL van een website die het evenement beschrijft. U kunt meerdere URL’s taggen.
category De categorie van het evenement. U kunt meerdere categorieën taggen.
performer Een persoon die optreedt bij het evenement. U kunt meerdere personen taggen die optreden.
ticket (offer) Informatie over de prijs van het evenement, opgegeven als twee afzonderlijke subeigenschappen:

Eigenschap Beschrijving
type (name) Een beschrijving van de prijsinformatie (zoals ‘Volwassenen’ of ‘Kinderen’).
price De prijs van het evenement.

U kunt meerdere prijsbeschrijvingen taggen.

In de praktijk

De Data Highlighter is beschikbaar voor eigenaren van een website in Google Webmaster Tools en is erg gebruiksvriendelijk. In plaatst van het aanpassen van de code kun je gemakkelijk de gewenste data selecteren over het event en hier een label aan toevoegen. Hieronder zal ik stap voor stap laten zien hoe je een evenement opmaakt met Rich Snippets met behulp van de Data Highligher.

gegevens markeren Google Webmaster Tools

 • In het volgende scherm kun je aangegeven welke pagina je wilt opmaken.  Je kunt hier tevens meerdere pagina’s taggen:

Pagina ingeven

 • Vervolgens kun je de verschillende elementen selecteren en de juiste tag meegeven:

voorbeeld workshops

 • Als je alle belangrijke zaken een tag hebt meegeven kun je het overzicht daarvan terug zien aan de rechterkant. Als alles compleet is, klik je op publiceren:

publiceren van het evenement

 • Klaar ! Nu is het afwachten totdat Google je website opnieuw crawlt en de resultaten zichtbaar worden in Google.

De resultaten voor Workmassage ga ik de komende weken in de gaten houden en ik zal je op de hoogte brengen van het resultaat zodra ik deze heb. Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen met Data Highlighter. Deel ze hieronder.