Integratie online/offline grootste uitdaging marketeer

Redactie
Het Tijdschrift voor Marketing presenteerde deze week de 9e Grote Marketing Enquete, een onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met Trendbox en WebAds onder marketeers in Nederland. Voor de steekproef zijn nieuwsbriefabonnees van Kluwer benaderd. In totaal werden 403 vragenlijsten volledig ingevuld.

Hierbij viel op dat de marketeer weer bezorgder is over de economie dan vorig jaar. In 2007 zag slechts 4% van de marketeers een recessie of krimpend budget als een bedreiging, dit jaar is dat aandeel echter snel gestegen naar 14%. De kredietcrisis en de onzekerheid over de economische stabiliteit heeft ook in marketingland duidelijke sporen nagelaten.

De grootste uitdaging ligt volgens de marketeers, net als in voorgaande jaren overigens, nog steeds in de integratie van internet en e-commerce, en die van online en offline. 58% van de respondenten ziet het internet nog steeds als de grootste uitdaging voor de marketingafdeling. Marketeers zijn zich er bovendien ook pijnlijk van bewust dat hun kennis over de mogelijkheden van internet- en mobiele marketing veelal nog te wensen over laat.