Onderzoek: helft Nederlanders doet aankopen op mobiel

Ben van Bokhoven
Dit artikel verscheen eerder op Marketingfacts.nl. De helft van de Nederlanders doet aankopen op mobiel. Dit blijkt uit onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Vooral onder consumenten jonger dan 35 jaar ligt het aandeel mobile aankopen met 65% hoog. Tegelijkertijd blijken techniek en veiligheid elementen die het aantal conversies drukt.

Vooral jongeren oriënteren via smartphone

Mobile is de afgelopen jaren voor veel bedrijven uitgegroeid tot de belangrijkste verkeersbron van online verkeer. Tegelijkertijd heeft het mobiele kanaal de reputatie dat het slecht converteert, maar is dit ook zo? Om antwoord op deze vraag te krijgen ondervroeg NovioResearch in opdracht van Tribal 1000 Nederlanders over hun mobiele koopgedrag. De uitkomsten laten zien dat bijna de helft van de Nederlanders de smartphone gebruikt in de zoektocht naar producten of diensten. Vooral jongeren zijn voorloper op dit gebied; ruim 70% geeft aan te zoeken via de smartphone. Dit in tegenstelling tot 65-plussers van wie slechts 22% hun mobiel in het zoekproces gebruikt.

Onderzoek-mobiele-aankopen-gebruik-zoekfunctie-tabel-1-1

Mobiel zoeken per leeftijdscategorie

Wie is de mobiele consument?

Ook op de vraag of men weleens een mobiele aankoop heeft gedaan gaf bijna de helft van de Nederlanders een positief antwoord. Mannen zijn hier met 51% iets actiever dan vrouwelijke consumenten (43%).

Onderzoek-mobiele-aankopen-wie-is-de-mobiele-consument-tabel-2

Verhouding man – vrouw

Consumenten onder de 35 jaar zijn koploper qua mobiele aankopen. Zo geeft 65% van hen aan producten of diensten via mobiel aan te schaffen. Dit staat haaks de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder. Van hen geeft maar liefst 80% aan geen mobiele aankopen te doen. Onder deze groep lijkt mobiel voorlopig dus nog geen voet aan de grond te krijgen.

Onderzoek-mobiele-aankopen-mobiele-aankopen-tabel-3

Aankopen via mobiel per leeftijdscategorie

Hoe vaak doen we mobiele aankopen?

Hoe vaak we een aankoop doen via mobiel verschilt sterk per leeftijd. Zo doet 11% van de Nederlanders wekelijks een aankoop via mobiel. Opvallend hier is dat senioren van 50 jaar en ouder met bijna 20% de grootste groep zijn die wekelijks een aankoop doen. Als we kijken naar aankopen op maandelijkse basis, dan steken consumenten onder de 35 jaar met 34% boven het gemiddelde van 29% uit.

De grootste groep blijft met 60% echter consumenten die enkele keren per jaar een product of dienst via mobiel kopen. Opvallend hier is dat jongeren onder de 25 jaar (63%) en senioren boven de 50 jaar (70%) ver boven het gemiddelde zitten.

Onderzoek-mobiele-aankopen-frequentie-aankoop-tabel-4

Frequentie van mobiele aankopen

Knelpunten in mobiel aankoopproces

Ondanks het massale gebruik van smartphones lijken veel consumenten toch nog terughoudend om aankopen te doen via mobiel. De voornaamste reden hiervoor lijkt simpelweg een voorkeur te zijn voor traditionelere apparaten zoals de computer of laptop. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat technische aspecten zoals een te klein scherm en twijfels over de veiligheid een afschrikkend effect hebben. De uitdaging ligt hier dus op het optimaliseren van mobiele sites qua gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast moet het imago dat een aankoop via mobiel onveilig zou zijn ontkracht worden.

Onderzoek-mobiele-aankopen-knelpunten-mobiel-aankoopproces-tabel-5-1024x512

Knelpunten in mobiele aankoopproces

Tijd om je mobiele site te optimaliseren

Het onderzoek laat zien dat smartphones niet alleen een belangrijke rol hebben binnen het oriëntatieproces, maar ook wel degelijk een converterend kanaal kunnen zijn. Voorwaarden hiervoor zijn natuurlijk een geoptimaliseerde mobiele site en doordachte aanpak om ook deze ‘mobile’ consumenten te bereiken. Pas dan is de kans op een succesvolle gebruikerservaring (en conversie) het grootste.

Benieuwd hoe jij dit het beste aanpakt of wil jij gewoon het maximale uit je mobile marketing halen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We kijken graag met je mee.