Waarom gebruik maken van webstatistieken?

Redactie
Zoals iedereen weet, is de afgelopen jaren het begrip website statistieken op de agenda gekomen. Zo stond 2007 in het teken van het besef dat men een website kan meten en in 2008 gingen de meeste bedrijven aan de slag met de implementatie van een website statistiekpakket. Toch maakt Tribal het te vaak mee dat het proces daarna stopt vanwege gebrek aan tijd, kennis of budget. Teveel beslissingen worden nog gemaakt op basis van onderbuikgevoel. Zonde als je het ons vraagt… prachtige kansen blijven onopgemerkt liggen!

2009 en 2010 staan daarom in het teken van het structureel gebruiken van website statistieken.

Het gebruik ervan houdt niet in dat er twee of drie keer in het jaar gekeken wordt naar wat data. Structureel betekent regelmaat (denk aan wekelijks of twee keer in de maand) en vergt dus ook enige tijdsinspanning: je zult echt met website statistieken aan de slag moeten om deze data om te zetten in gouden informatie. Dit maakt het mogelijk dat budgetten doelgerichter ingezet worden, waardoor met minder kosten hogere opbrengsten gehaald worden. Kortom: je tijdsinspanning betaalt zich uit!

Ben je nog niet overtuigd? Stel jezelf dan onderstaande vijf vragen die aangeven waarom het zo cruciaal is om statistieken te integreren in je online bedrijfscultuur.

Doel: Wat wil je bereiken met je website?

Zijn deze doelen concreet genoeg? Kom niet aan met ‘zo veel mogelijk verkopen’ of ‘kwalitatief bezoek’,  maar stel duidelijke KPI’s op. Denk aan: 5% groei in verkopen per jaar, minimaal 1.000 bezoekers per maand of minimaal 30% terugkerend bezoek per maand. Dit geeft je objectieve houvast om te bepalen  of je doelen echt bereikt worden. Uit een onderzoek van ClickValue blijkt dat KPI’s afwezig zijn in 50% van de organisaties. Bij meer dan de helft van de organisaties die wel KPI’s hebben, kunnen ze zelfs niet eens volledig meten.

Nulmeting: Weet je momenteel wat er op je website gebeurt?

Begin met de 5 of 6 belangrijkste ‘weetjes’ en breid dit langzaam uit naargelang het tempo dat bij je past. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hoeveel bezoekers trekt je website?
  • Wat zijn de best converterende bronnen?
  • Welke pagina’s worden het meest bekeken en welke juist niet?
  • Welke AdWords landingspagina’s hebben een goede of slechte bouncerate?
  • Hoe goed assisteert de interne zoekmachine qua verkopen?
  • Welke producten verkopen het best in januari vergeleken met juli?

Optimalisatie: Wil je graag de campagnes en website verbeteren om zodoende bovenstaand(e) doel(en) te behalen?

Zo ja, waar ga je dan beginnen met het maken van aanpassingen?

Evaluatie: Kan je na de aanpassingen de resultaten ervan monitoren?

Als je niet weet hoe goed of slecht deze aanpassingen waren, heeft het geen enkel nut gehad. Ook kan je geen leermomenten halen uit deze aanpassingen voor de toekomst.

Continu proces: Wil je dit proces structureel inzetten om steeds het maximale te behalen?

Zoals al vermeld, is het gebruik van website statistieken natuurlijk geen eenmalige actie. Vanwege de continu veranderende markt zal je constant in beweging moeten blijven. Statistieken geven een goede steun in de rug.

Conclusie: aan de slag!